Acil Durum Planı Nedir?

Acil Durum Planı Nedir?

Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek hazırlanır.

Acil Durum Planı nasıl hazırlanır?

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartları dikkate alınarak;

– Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

– Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

– Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

– Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

– Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

– Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

 

Acil durum planı
Acil durum planı

 

Acil Durum Planı Nedir?

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına “Acil Durum Planı” diyoruz.

Bu plan;
Acil durum planı genel esasları,
Acil durum organizasyonu ve görevi,
Acil durum ekipleri ve görevleri,
Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
Acil durum prosedürleri,
Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
Acil durum iletişim listesi
Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması

Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.

 

Acil Durum Planlarının Yenilenmesi Kaç Yılda Bir Yapılır?

(1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Acil Durum Planları İle İlgili Olarak Çalışanlar Nasıl Bilgilendirilir?

(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın