teklif al

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

EK-1 
KANSEROJEN MADDE TANIMI İŞLER

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan maddeler ve işlemler:

  1. Üreamin üretimi.
  2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklikaromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler.
  3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektrorafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana maruziyete neden olan işler.
  4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropilalkol üretimi.
  5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.

 

EK-2
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

Maddenin adıEINECS(1)CAS(2)Sınır DeğerlerAçıklama
mg/ m3(3)ppm(4)
Benzen200-753-771-43-23.25(5)1(5)Deri(6)
Vinilklorür monomeri200-83175-01-47.77(5)3(5)
Sert ağaç tozları5.0(5)(7)
İlginizi Çekebilir!  işyeri Binalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik

(1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

(2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.

(3) mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).

(4) ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp).

(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer.

(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar.

(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

 

EK-3

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.
  2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:
İlginizi Çekebilir!  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması.

b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması.

c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması.

d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması.

 

Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz!

fourteen + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.