teklif al

Risk Değerlendirmesi Tamamlanmamış Vinç Kazası

Risk değerlendirmesi, risklerin büyüklüklerini hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme işlemidir. Burada maalesef böyle bir uygulama göremiyoruz.

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu kanunda belirtilmektedir. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

İlginizi Çekebilir!  Kurtarma Operasyonu Böyle mi Yapılır!

Risk değerlendirmesinde;

Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu

Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi

İşyerinin tertip ve düzeni

Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler

İlginizi Çekebilir!  Kurtarma Operasyonu Böyle mi Yapılır!

İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

ÖNEMLİ

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, mevzuatın uyulması gereken bir zorunluluk olarak algılanması yerine, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşım olarak benimsenmeli, sağlık ve  güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak görülmelidir.

Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz!

fourteen + eighteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla