Yayınlar

OSGB başvuru işlemlerinde hangi belgeler istenmektedir?

56 / 100

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/8467/osgb-hizmet-yoenetim-rehberi-kontrol-listesi.docx adresinde yer alan OSGB başvuru rehberinde hangi belgelerin istendiği, belgelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Linkten indirenilirsiniz.