Risk Analizi

Risk Analizi

Elektrik Kaynaklı Riskler

Elektrik Kaynaklı Riskler İşyerlerinde elektrik kaynaklı riskler; yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen…

Biyolojik Risklerden Korunma Yolları

Biyolojik Risklerden Korunma Yolları Biyolojik Risklerden Korunma Yollarını, mikroorganizamalar, hücre kültürleri ve insan endoparazitlerden korunma yolları olarak anlamak gerekir. Herhangi…

Psikososyal Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri; işin mahiyeti, iş yükü ve iş temposu, iş programı, işyerindeki ilişkiler ve kariyere göre…

Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri İşyerinde çalışanları; gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon gibi fiziksel olarak etkileyen rahatsız eden durumlara…

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri; enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olan, Mikroorganizmalar, Hücre kültürleri ve insan endoparazitleri içermektedir. Biyolojik…

Biyolojik Risklerle Mücadele

Biyolojik Risklerle Mücadele Biyolojik risklerde alınacak önlemler arasında öncelikli olanlar, çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleridir. Biyolojik riskler, Herhangi bir…

3T Risk Analizi

3T Risk Analizi İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin içinde çeşitli yönetim adımları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi ise bu adımlar arasında…

Talaşlı imalat atölyelerinde risk analizi

Talaşlı imalat atölyeleri Talaşlı imalat atölyelerinde potansiyel tehlikeler Makinelerle ilgili yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem potansiyel tehlikeleri minimuma…

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri ile çalışanlar, işin ciddiyetinin farkında olmadığı gibi insan sağlığını nasıl etkilendiği konusunda hiçbir şey…

Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur?

Risk değerlendirmesi ekibi Risk değerlendirmesi ekibi, işverenin tarafından oluşturulur.  Risk değerlendirmesi ekibi; başta işveren veya işveren vekili, işyerinde sağlık ve…