OSGB

OSGB

istanbul vizyon osgb iş güvenliği

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin çağdaş ve uluslararası standartlara ulaşması için; bilimsel, erişilebilir, sürdürülebilir, denetlenebilir ve ölçülebilir hizmet veren lider…

OSGB’ lerden Alınan İSG Hizmetleri

OSGB’ lerden Alınan iSG Hizmetleri OSGB kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil…

OSGB’ler farklı bir hizmet veremez mi?

OSGB osgb nedir? OSGB Hizmeti OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri…

OSGB arşivinde olması gereken evraklar

OSGB arşivi İş Güvenliği Hizmetler Yönetmeliği; Madde 13/2 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi…

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, OSGB;  işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren, ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Şirketler; işyeri hekimi,…

OSGB Adres Değişikliği Prosedürleri

OSGB Adres Değişikliği için, İSG-KÂTİP sistemi üzerinden başvuru yapılarak ilgili evraklar yüklenir. Eşzamanlı olarak yetki belgesinin aslı İSGGM’ye gönderilir. Evrak…

OSGB Yetki Başvurusunda istenen Belgeler

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin birinci…