Yönetmelikler

Yönetmelikler

iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş…

Kimyasalla Çalışma Yönetmeliği

İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların…

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Yönetmeliği

Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları içeren yönetmelik aşağıdadır;…

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarında Dair Yönetmelik

Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile işitme ile ilgili risklerden korunmalarını sağlamak için uygulanacak asgari…

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde…

iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların…

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme…

iş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul…