Kanunlar

kanunlar

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi KANUNU İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve…

4857 Sayılı iş Kanunu

4857 Sayılı iş Kanunu İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartlarını ve ortamlarına ilişkin hak ve sorumluluklarını…