Mevzuat

Mevzuat

işyerlerinde işveren vekilinin isg hizmeti yönetmeliği 2021

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik

işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik Resmî Gazete Tarihi: 20.07.2013…

mesleki eğitim yönetmeliği

Mesleki eğitim Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28706 mesleki eğitim yönetmeliğinin amacı MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin…

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu…

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ   Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin,…

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel…

işyerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık…

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılmasına Yönelik Yönetmelik

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile…

Ulusal iş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Ulusal iş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ve çalışma usullerini içeren yönetmelik Resmi Gazete 05.02.2013 / 28550…

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin…