İş Sağlığı

İş Sağlığı

çalışan sağlığının uygun olmaması

çalışan sağlığı çalışan sağlığının uygun olmaması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “tehlikeli ve…

iş sağlığı neden önemlidir?

iş sağlığı iş sağlığı oldukça geniş bir konu olmakla beraber, işyeri hekimi; konuya çalışan odaklı yaklaşırken, iş hijyeni; çalışma ortamından…

Çalışanların iş Sağlığı Gözetimi

Çalışanların iş Sağlığı Gözetimi Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “sadece hastalık ya da bedensel özrün olmaması…

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya…

inşaat sektöründeki meslek hastalıkları

  inşaat sektöründeki meslek hastalıkları inşaat sektöründeki meslek hastalıkları hangileridir? inşaat sektöründe meslek hastalıkları; inşaat sektöründe en sık karşılaşılan meslek…

Madencilik Sektöründe Meslek Hastalıkları

Madencilik Sektöründe Meslek Hastalıkların Çeşitleri Madencilik sektöründe en sık karşılaşılan meslek hastalıkları aşağıda verilmiştir. Farklı maden tiplerinde, farklı çalışma yöntemlerinde…

Meslek Hastalığı Bildirimi

Meslek Hastalığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun kapsamında yayınlanan Yönetmeliklerde sağlık gözetimi ile ilgili ayrıntılı hükümler…

Hangi işlerde Mesleki Eğitim Zorunludur?

Mesleki Eğitim Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereğince, aşağıda yer alan işlerde…