İş Sağlığı

İş Sağlığı

İşyerlerinde İş Hijyeni Ölçümleri Nasıl Yapılmalıdır?

iş hijyen ölçümlerin önemi İşyerlerinde yapılan iş hijyeni ölçüm test ve analizleri, mevzuat gereği zorunlu kılınan risk değerlendirmesi çalışmalarının bir…

sağlık gözetiminde işyeri hekimi

sağlık gözetiminde işyeri hekimi 6331 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre yayımlanan alt düzenlemeler uyarınca çalışanların, işe giriş muayeneleri işyeri…

Portör Muayenesi Nedir ? Zorunlu Mudur ?

Portör Muayenesi Gıda ile ilişkili işlerde çalışanların, gıda yolu ile bulaşabilecek hastalıkları taşıyıp taşımadığını tespit etme amacıyla yapılan laboratuvar tetkiklerine portör…

Hijyen eğitimi kimler için gerekli ?

Hijyen Eğitimi Hijyen, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği‘ne göre her işin özelliğine göre çalışanların kendi ve halk sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak…

Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti

Periyodik Sağlık Taraması işyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırırlar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak,…

Temel ilkyardım El Kitabı

iLKYARDIM Dünyada her gün insanların hayatını tehlikeye düşüren, sakatlıklara yol açan, işgücü kayıplarına ve sağlık halinin bozulmasına neden olan pek…

Çalışmak sağlıklı ise Peki, Nedir Bu Meslek Hastalıkları? 1

Çalışmak ve Sağlık Nedir? Meslek Hastalıkları Nedir? Dünya Sağlık Örgütü  (WHO) tarafından kabul edilen “bedensel, zihinsel ve toplumsal olarak tam…

Meslek Hastalığı Hastanesine nasıl başvuruda bulunulur?

istanbul Meslek Hastalıkları Hastanesine muayene olmak için vatandaşların MHRS üzerinden  ( http://www.imhh.gov.tr ) veya 182 arayarak randevu alabilecekleri gibi hastaneye giderek başvuruda…

işyeri Hekimi Tarafından Verilen Reçetelerin Ödenmesi için Gereken Hususlar

işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir.   Kayıt işlemi için il sağlık müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Kayıt…

Kimyasal Gazlara Bağlı Hastalıklar

Karbon monoksit Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı, patlayıcı, havadan hafif, irritan olmayan bir gazdır. Organik maddelerin (kömür, odun, dizel, benzin,…