İş Kazası

İş Kazası

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım

İş Kazaları Tanımı İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması…

iş kazası sıklık hızı

Yıl sonu raporlarını hazırlarken verileri istatistiki ölçütlere çevirmede faydalı olacak formüller   iş kazası sıklık hızı: Bir takvim yılında çalışılan…