istanbul vizyon osgb
teklif al

Kategori: Mevzuat

işyerlerinde işveren vekilinin isg hizmeti yönetmeliği 2021

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2018-30427) elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta …

mesleki eğitim yönetmeliği

Mesleki eğitim Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28706 mesleki eğitim yönetmeliğinin amacı MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan …

BiNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YöNETMELiK

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, …

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ   Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ… …

işyerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri 1

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren yönetmelik aşağıdadır. Resmi Gazete; 17.07.2013/28710 Güncelleme: 01.05.2018 /29.12.2018 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE …

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılmasına Yönelik Yönetmelik

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımına dair yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete; 02.07.2013/28695 Güncelleme: 02.05.2018 / 31.12.2018 BİRİNCİ BÖLÜM …

Ulusal iş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Ulusal iş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ve çalışma usullerini içeren yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete 05.02.2013 / 28550 Güncelleme: 10.05.2018  / 06.01.2019   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   MADDE 1 – Amaç ve kapsam MADDE …

iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik aşağıdadır;   Resmi Gazete; 29.12.2012/28512 …

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul, esas ve nasıl yapılacağını  gösteren yönetmelik aşağıdadır;   Resmi Gazete; 29.12.2012/28512 Güncelleme: 04.05.2018 / 03.01.2019   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     MADDE 1 – Amaç MADDE 1 …