Blog

Kıdem Tazminatı Hesaplaması

KIDEM TAZMİNATI Belirli bir süre çalıştıktan sonra, işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı…

isg sınav başvurusu

2021 isg sınav başvurusu İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, isg sınavı başvuruları ile ilgili…

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler

Mesleki yeterlilik belgesi MESLEKi YETERLiLiK KURUMU MESLEKi YETERLiLiK BELGESi ZORUNLULUĞU GETiRiLEN MESLEKLERE iLiŞKiN TEBLiĞ (SIRA NO: 2015/1) Mesleki Yeterlilik Belgesi…

teklif almak için tıklayınız

Teklif Almak için TIKLAYINIZ

Alt işveren ilişkisi bulunan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi 4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar Başlıklı 2. Maddesinin yedinci fıkrasında “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya…

isg yetki belgelerinin vize süresi

isg yetki belgelerinin vize süresi isg yetki belgelerinin vize süresi dolduktan sonra vize işlemi gerçekleştirilebilir mi? Bireysel belgelerin vize süresi…

SGK meslek kodu uygulaması

SGK Meslek Kodu Sosyal Güvenlik Kurumu maaşları düşük gösteren iş yerlerine denetimlerini sıklaştıracak. SGK, sigorta primlerini gerçek ücretlerinden düşük seviyede…

NACE Kodu düzeltme

Nace kodu Sosyal güvenlik mevzuatına göre işverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak, belirli oranlar dahilinde…

iSGKATiPte yaşanan sorunlar

isgkatip isgkatipte yaşanan sorunlar ve çözümleri 1. “İlgili Kurumun Gerekli Bilgileri Alınamadı. (Örn: Nace Kodu, Tehlike Sınıfı). Lütfen İlgili Kurumun…

eDevlet şifresi Nedir ve Nasıl Alınır? unutulan şifre nasıl kurtarılır?

eDevlet Şifresi eDevlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. eDevlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim…