Site icon istanbul vizyon osgb is guvenligi

yangın eğitimi

yangin-sondurme-tatbikati

yangın eğitiminin amacı

Yangın eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde OSGB tarafından uygulanan bir eğitimdir. Yangın eğitimi sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları tarafından bu eğitimler verilir ve yangın söndürme tatbikatı yapılır. Yasalara göre çok tehlikeli sınıfta olan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde 50 çalışana kadar; arama, yangınla mücadele, kurtarma ve tahliye gibi konulara hakim, donanımlı ve özel eğitimli en az bir çalışan bulunmalıdır. Bu yüzden yangın eğitimi zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre her işletmede Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturulmalı ve bu ekiplere gerekli yangın eğitimi verilmelidir. Her iş yerinde uygulamalı yangın tatbikatı yılda en az bir kez yapılması zorunludur.

İstanbul OSGB konusunda deneyimli kadrosu, üstün hizmet anlayışı ve kalitesi ile istanbul vizyon OSGB şirketine başvurarak yangın eğitimleri konusunda hizmet alabilirsiniz.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

kimler yangın eğitimine katılmalıdır?

Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

yangın eğitiminin kapsamı

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar :

Temel yangın eğitimi almış her birey;

yangın eğitiminin mevzuattaki yeri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü Yangın Güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Herhangi bir acil durum olduğunda, çalışanların tahliye işlemi sırasında neler yapması gerektiği,
Acil durum çıkış yönlerinin bilinmesi gerektiği,
Toplanma yerleri belirtilmişse bir düzen çerçevesi içerisinde toplanılması gerektiği, tahliye ekibi eğitiminin temel esaslarındandır.

Tahliye ekibi eğitimi, çalışan personelin yangın afetinde neler yapması gerektiği eğitimi,
Yönetmelik gereğince acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi,
Yangın tatbikatının detaylı olarak yapılması,
Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin detaylı olarak tespit edilmesi, tahliye ekibi eğitiminin temel bilgi esaslarını oluşturur.

Tahliye ekibi eğitimi, tahliye noktalarının uygunluğunun değerlendirilmesi ile başlar.
Tahliye sırasında, personelin görev dağılımının yapılması,
Binayı nereden terk edeceklerinin belirlenmesi,
Tatbikatın uygulamalı olarak yapılması,
Acil durum planının uygulamalı olarak yapılması,
Yapılan tatbikat sonrasında eksikliklerin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Tahliye ekibi eğitiminde,
İşletmelerde beklenmeden oluşabilen, insan sağlığını, çalışma şartlarını, maddi varlıkları olumsuz etkileyecek tehlikelerle karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek, alınacak tedbirleri öğrenmek, müdahale ekiplerini belirlemek amacı ile tahliye ekibi eğitimi düzenlenir.
Acil durum koordinatörünün doğru yönlendirilmesi ile bölgeye intikal eden ekip, itfaiye gelene kadar yangını söndürme çalışmaları yapmalıdır.
İçeride mahsur kalan insanlar ya da malzeme varsa tahliye ekibi acil olarak, doğru yönlendirme yapmalı, kişileri ya da özel evrakları vs. kurtarma çalışması yapmalıdır.

Kurtarılan kişiler dışarıya çıkarılmalıdır, acil durum sinyali verildiğinde acil ambulans hattı aranmalı, içeride kalan insanlar için ise kişileri içeriden kurtaracak yardım desteği alınmalıdır.
Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tüm detaylar anlatılmalı, ayrıntılar atlanmamalıdır. Acil durum anında nelerin yapılması gerektiği, kişi yada kuruluşu tehdit altına alacak davranışlardan kaçınılması gerektiği de detaylı olarak belirtilmelidir.
Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tahliye ekibinin her şeyi çok iyi bilmesi gerektiğini, yapacağı ufacık bir hatanın kişinin hayatına maal olabileceğini de bilmesi gerekir.

yangın eğitimi sonrası uygulama

Yangın eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde OSGB tarafından uygulanan bir eğitimdir. Yangın eğitimi sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları tarafından bu eğitimler verilir ve yangın söndürme tatbikatı yapılır.

yangın söndürme tatbikatı hizmeti almak için

Yangın Eğitimini, Toplantı Salonunuz varsa veya yemekhanede 2 saat sürecek teorik eğitim verilecek. Akabinde tahliye tatbikatını yaptıktan Sonra söndürme tatbikatına geçeriz. Söndürme tatbikatı 1 saat hazırlık, 1 saat uygulama sürmektedir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara eğitime katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim öncesi yapılması gerekenler;

İstanbul Vizyon İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Tic. A. Ş.
Türkiye Garanti Bankası -TL Hesabı
1475 Cumhuriyet Cd. / Esenyurt Şubesi
IBAN: TR25 0006 2001 4750 0006 2998 36

Uygulamalı yangın söndürme tatbikatı için gereken malzemeler;

20 kişilik YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI için gerekli tarafınızdan hazırlanması gereken malzemeler;

1.) Yangın tatbikatı için 4 lt. Mazot, 2 lt. Benzin, (işveren temin edecektir.)

2.) 5 Adet 6 kg lık KKT (Kuru Kimyevi Toz Yangın Söndürücü), 1 Adet 6 kg lık Köpüklü (yangın söndürücü) (işveren temin edecektir.)
3.) Meşale için min 1.5 mt uzunlukta sopa ve bir miktar istupi, 1 adet 1 litrelik maşraba (işveren temin edecektir.)

4.) 1.10cm x 1.10cm. genişlikte ve 20-25cm derinlikte sızdırmaz metal tava bulundurulması veya minimum 20cm maksimum 25cm yükseklikte (derinlikte) kesik 200litrelik varilin hazırda bulundurulması gerekir. (dikkat edilmesi gereken husus kesik varilin su sızdırmaması gerekir!)(işveren temin edecektir.)

Teklif Almak için TIKLAYINIZ
Exit mobile version
Araç çubuğuna atla