Yayınlar

Patlama Sınır Değerleri

Aşağıdaki tabloda birçok kimyasal madde için alt patlama sınır değeri ve üst patlama sınır değeri hacimce konsantrasyon olarak verilmiştir.

Gaz LEL UEL
Aseton 2,6 13
Asetilen 2,5 100
Akrilonitril 3,0 17
Allen 1,5 11,5
Amonyak 15 28
Benzen 1,3 7,9
Bütan 1,8 8,4
n-Bütanol 1,7 12
Butil Asetat 1,4 8
Karbon Monoksit 12,5 74
Karbonil Sülfür 12 29
Klorotrifloroetilen 8,4 38,7
Kümen 0,9 6,5
Siyanojen 6,6 32
Sikloheksan 1,3 7,8
Siklopropan 2,4 10,4
Döteryum 4,9 75
Diboran 0,8 88
Diklorosilan 4,1 98,8
Dietilbenzen 0,8
Dimetilamin 2,8 14,4
Dimetil Eter 3,4 27
2,2-dimetilpropan, Neopentan 1,4 7,5
Etan 3 12,4
Etanol 3,3 19
Etil Asetat 2,2 11
Etil Benzen 1,0 6,7
Kloretan 3,8 15,4
Etilen 2,7 36
Etilen Oksit 3,6 100
Benzin 1,2 7,1
Heptan 1,1 6,7
Heksan 1,2 7,4
Hidrojen 4 75
Hidrosiyanik Asit 5,6 40
Hidrojen Sülfür 4 44
İzobütan 1,8 8,4
İzobutilen 1,8 9,6
Metan 5 15
Metanol 6,7 36
Metil Asetilen 1,7 11,7
Metil Bromid 10 15
Klorometan 7 17,4
Metil etil keton 1,9 10
Metanetiol 3,9 21,8
Metil vinil eter 2,6 39
Etilamin 3,5 14
Metilamin 4,9 20,7
Nikel karbonil 2
Pentan 1,4 7,8
Propan 2,1 9,5
Propilen 2,4 11
Propilen oksit 2,8 37
Stiren 1,1
Tetrafloretilen 4 43
Tetrahidrofuran 2
Toluen 1,2 7,1
Trikloroetilen 12 40
Trimetilamin 2 12
Turpentin 0,7
Vinil Asetat 2,6
Vinil bromür 9 14
Vinil klorit 4 22
Ksilen 1,1 6,6
İlginizi Çekebilir!  Hasta Hakları ve Sorumlulukları nelerdir?

Bu tabloda gösterilen değerler oda sıcaklığı ve atmosferik basınç altındaki değerlerdir. Çoğu kimyasal maddenin yanma aralığı sıcaklık, basınç ve hacim arttıkça değişir.

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.