teklif al

Kategori: Blog

Yapı işlerinde iş güvenliği

Yapı işlerinde iş güvenliği Yapı işlerindeki çalışma yerleri için genel asgari şartlar Yapı işlerinde yüksekte çalışma 1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. 2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara …

3T Risk Değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin içinde çeşitli yönetim adımları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi ise bu adımlar arasında kilit öneme sahiptir. Bunlar şekilde gösterilmiştir. Ayrıca bu adımlar İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İBYS)’nin iyi bilinen ilkeleri ile uyumludur. Bu bölüm …

Tozların Sınıflandırılması

TOZ Genel olarak “toz” deyimi belli süre havada asılı kalabilen çeşitli büyüklükteki katı taneler için kullanılır. Tozlar çeşitli organik ve inorganik maddelerden aşınma, parçalanma, öğütme, yanma sonucu oluşan ve büyüklükleri 1 µm ile 100 µm arasında değişen kimyasal özellikleri kendisini …

Antistatik Yalıtkan Paspas

Yalıtkan paspas Antistatik Yalıtkan paspas, çalışanların elektrik ile temas etme riski bulunan alanlarda insanlar ile yer arasında izolasyon yaparak elektrik çarpmasını önleyen yalıtkan malzemelerdir. İzole paspas, izole halı, dielektrik kauçuklu levha gibi isimlerle de bilinen yalıtkan paspaslar kauçuk malzemeden üretilmiş …

Kaçak Akım Rölesi

Kaçak Akım Rölesi Kaçak akım rölesi, elektrik şebekesinde faz ve nötr arasındaki fark daha önceden belirlenen seviyeye geldiğinde devreyi keserek elektrik kaçaklarına engel olan bir cihazdır. Normal elektrik tesisatının içindeki akımın çeşitli nedenlerle bulunmaması gereken iletken kısımlara geçmesi sonucunda kaçak akım oluşur. Kaçak akım rölesi devamlı …

Elle Taşıma İşlerinde Riskleri Azaltma Yöntemleri

Elle taşıma işine bağlı riskleri azaltmak için; görev, yük, çalışma ortamı ve bireysel kapasitenin yanı sıra diğer faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır.   Bu faktörlerin her birine verilecek önem derecesi; elle taşıma faaliyetinin doğasına ve koşullara bağlıdır. Örneğin, üretim prosesleri gibi …

Elektrik Panolarında iş Güvenliği önlemleri

Elektrik panoları hem işyerlerinde hem de evlerde elektrik hattının dağıtımının yapıldığı alanlardır. Yapıları itibariyle elektrik panolarında basit priz, düğme veya sigorta kutularından daha fazla riskli alan bulunur. Elektrik panolarında alınacak iş güvenliği önlemleri, hem pano ile çalışanlar için hem de …

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler

Mesleki yeterlilik belgesi MESLEKi YETERLiLiK KURUMU MESLEKi YETERLiLiK BELGESi ZORUNLULUĞU GETiRiLEN MESLEKLERE iLiŞKiN TEBLiĞ (SIRA NO: 2015/1) Tebliğin yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.   Mesleki yeterlilik belgesi tebliğinin Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli …

kaynak işlerinde iş güvenliği

Kaynak Kaynak, iki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzeme ilave ederek veya etmeden birleştirilmesidir. Kaynak Çeşitleri Elektrik Kaynağı Elektrik ark kaynağı Gaz altı kaynağı Elektrik direnç kaynağı Oksi-Asetilen kaynağı Kaynak işlerinde Başlıca Tehlikeler Işınlar Toz, gaz …

Müteahhitler için Asansör El Kitabı

Asansör Makine Dairesi Asansör makine dairesi, asansör için ayrılmış bir alan olmalıdır. Asansör makine dairesinden hiç bir yere çıkış veya giriş olmamalıdır. makine kümbeti kaymaz zemin olmalıdır. seramik v.s. kabul edilmemektedir. üzeri düzleştirilmiş şap dökülmüş beton olması gerekmektedir. Asansör makine …

Talaşlı imalat atölyelerinde risk analizi

Talaşlı imalat atölyeleri Talaşlı imalat atölyelerinde potansiyel tehlikeler Makinelerle ilgili yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem potansiyel tehlikeleri minimuma indirmektir. Güvenli bir şekilde çalışabilmek için alınması gereken önlemlerin işe başlamadan önce alınması elzemdir. Talaşlı İmalat Atölyelerinde Risk Analizi Bölüm …

Yangın Yükü Nasıl Hesaplanır?

Yangın Yükü Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ‘in madde 4/yy ‘de Yangın yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklük …
Araç çubuğuna atla