istanbul vizyon osgb
teklif al

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler

Mesleki yeterlilik belgesi

MESLEKi YETERLiLiK KURUMU MESLEKi YETERLiLiK BELGESi ZORUNLULUĞU GETiRiLEN MESLEKLERE iLiŞKiN TEBLiĞ

(SIRA NO: 2015/1)

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri

Tebliğin yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Mesleki yeterlilik belgesi tebliğinin Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi tebliğinin Dayanağı

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Mesleki yeterlilik belgesi tebliğinde Cezai Hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Not; Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ ekinin son güncelleme tarihi 09/02/2020

EKLER:

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi
1 11UY0011–3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3
2 12UY0054–3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3
3 12UY0055–3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3
4 11UY0014–3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
5 10UY0003–3 Bacacı Seviye 3
6 10UY0003–4 Bacacı Seviye 4
7 11UY0012–3 Betonarme Demircisi Seviye 3
8 12UY0049–3 Betoncu Seviye 3
9 11UY0010–3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3
10 11UY0015–4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
11 12UY0042–4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4
12 11UY0033–3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3
13 11UY0032–4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4
14 11UY0030–4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4
15 11UY0034–3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3
16 11UY0034–4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4
17 12UY0048–3 Duvarcı Seviye 3
18 11UY0013–3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3
19 12UY0080–4 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4
20 12UY0080–5 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5
21 12UY0057–3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3
22 11UY0031–3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3
23 11UY0023–3 İnşaat Boyacısı Seviye 3
24 12UY0056–3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
25 11UY0016–4 Kaynak Operatörü Seviye 4
26 10UY0002–3 Makine Bakımcı Seviye 3
27 10UY0002–4 Makine Bakımcı Seviye 4
28 10UY0002–5 Makine Bakımcı Seviye 5
29 11UY0020–5 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5
30 11UY0021–4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4
31 11UY0007–3 Otomotiv Montajcısı Seviye 3
32 12UY0053–3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3
33 12UY0050–3 Panel Kalıpçı Seviye 3
34 09UY0001–3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3
35 12UY0051–3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
36 12UY0059–3 Ses Yalıtımcısı Seviye 3
37 11UY0024–3 Sıvacı Seviye 3
38 12UY0058–3 Su Yalıtımcısı Seviye 3
39 11UY0025–3 Tünel Kalıpçısı Seviye 3
40 12UY0060–3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3
41 12UY0092–3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3
42 12UY0092–4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4
43 12UY0091–3 Asansör Montajcısı Seviye 3
44 12UY0091–4 Asansör Montajcısı Seviye 4
45 12UY0082–4 CNC Programcısı Seviye 4
46 12UY0082–5 CNC Programcısı Seviye 5
47 12UY0085–3 Metal Sac İşlemeci Seviye 3
48 12UY0085–4 Metal Sac İşlemeci Seviye 4
49 19UMS0736–3 Gemi İzalasyoncu Seviye 3
50 19UMS0737–3 Gemi Montaj ve Onarım Elemanı Seviye 3
51 19UMS0738–3 Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı Seviye 3
52 19UMS0739–2 Tersane Yardımcı İşçisi Seviye 2
53 19UMS0740–5 Siber Güvenlik Elemanı Seviye 5
54 19UMS0741–3 Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü Seviye 3
55 19UMS0742–4 Petrol Rafinerisi Kontrol Operatörü Seviye 4
56 19UMS0745–3 Yangın Söndürücü Servis Operatörü Seviye 3
57 19UMS0746–3 Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı Seviye 3

 

*** Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ ekinin son güncelleme tarihi 09/02/2020

Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz!

4 + 12 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.