Yayınlar

Meslek Hastalığı Hastanesine nasıl başvuruda bulunulur?

istanbul Meslek Hastalıkları Hastanesine muayene olmak için vatandaşların MHRS üzerinden  ( http://www.imhh.gov.tr ) veya 182 arayarak randevu alabilecekleri gibi hastaneye giderek başvuruda bulunabilirler. Çalışanların veya çalışma sonrası MESLEKİDİR raporu alabilmeleri için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 19. Maddesine istinaden çıkarılan 2011/49 sayılı SGK genelgesinin 3.2.3 maddesine göre ‘’ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hasteneleri ve Devlet Üniversite Hastaneleri yetkilidir. ‘’ Ayrıca ilgili genelgenin 3.2.4 maddesine göre ‘’ ilk defa meslek hastalığı şüphesi ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat eden sigortalılar 3.2.3.’de belirtilen sağlık hizmet sunucularına sevk edilecektir. ‘’
30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14. Maddesi Yönetmeliğine göre İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Kontrol amaçlı müracaatlarda sevk aranmaz (Daha önceden hastanemizden raporlu olmak şartıyla).
Özetle;

*     İşveren sevki,

**    Kontrol Hastaları direkt başvuru,

***   İlk kez müracaat edecekler Sosyal Güvenlik Merkezlerinden sevk ile başvurabilir.

iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu için tıklayınız!
72 / 100 SEO Score

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

× Destek Hattı