Site icon istanbul vizyon osgb is guvenligi

Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır?

18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun ile 6331 sayılı Kanun’un 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiş olmakla birlikte Kanun’un risk değerlendirmesi, acil durum planları, yangınla mücadele, sağlık gözetimi, iş kazalarının bildirimi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması gibi hükümleri yürürlüktedir. Bu kapsamda İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğü yürürlüğe girmemiş İdarelerde;

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Nasıl Yapılır?

Exit mobile version
Araç çubuğuna atla