teklif al

işyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

iş Sağlığı ve Güvenlik Birimi Nedir? Zorunlu mudur?

işyeri sağlık ve güvenlik birimi yani İSGB, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim veya bölümdür. İSGB, özellikle fazla sayıda çalışan bulunan işyerleri için isg faaliyetlerinin doğru, düzenli ve etkin yürütülmesi için son derece önemlidir

işyeri sağlık ve güvenlik birimi şartları, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu öncesinde işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile düzenlenmiş ancak bu yönetmelik daha sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Güncel mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile isg şartları düzenlenmiştir.

işyeri sağlık ve güvenlik birimi, tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görev yapması gereken işyerlerinde kurulmalıdır.

MADDE 5 – (3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

İSGB kurulmasında dikkat edilmesi gereken nokta sadece tam zamanlı iş güvenliği uzmanı değil aynı zamanda tam zamanlı işyeri hekiminin de görevlendirilmiş olması şarttır.

İlginizi Çekebilir!  Risk Değerlendirme Hakkında

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince;

 • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

Tehlike sınıfına göre sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişinin çalıştığı işyerlerinde tam zamanlı iş güvenliği uzmanı da bulunması gerekeceğinden bu işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmalıdır.

İlginizi Çekebilir!  forkliftlerde iş güvenliği

iş Sağlığı ve Güvenlik Birimi Hangi Şartları Taşımalıdır ?

işyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

isgb, işyerinde çalışan kişi sayısına uygun büyüklükte bir alanda hizmet vermelidir. Ayrıca bu birimin işyerinde asıl işin yapıldığı bölümde ve giriş katında kurulması gereklidir. Bunun amacı, gerektiğinde tüm çalışanların kolaylıkla iş sağlığı ve güvenliği birimine ulaşabilmesidir.

Tam zamanlı görev yapan her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için ayrı ayrı en az 8 m²’lik odalar olmalıdır. Ayrıca ilkyardım ve acil müdahale için en az 12 m²’lik bir oda tahsis edilmelidir.

İlginizi Çekebilir!  işverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteği

isgb’de aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır;

 • Steteskop,
 • Tansiyon aleti,
 • Otoskop,
 • Oftalmoskop,
 • Termometre,
 • Işık kaynağı,
 • Küçük cerrahi seti,
 • Paravan, perde v.b,
 • Muayene masası,
 • Refleks çekici,
 • Tartı aleti,
 • Boy ölçer,
 • Pansuman seti,
 • Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
 • Keskin atık kabı,
 • Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
 • Seyyar lamba,
 • İlaç ve malzeme dolabı,
 • EKG cihazı
 • Negatoskop
 • Tekerlekli sandalye.

Ayrıca işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

 

iş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin Görevleri Nelerdir ?

isgb’lerin görev yetki ve  sorumlulukları, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarından ibarettir. Yani bu birim aslında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlerini tam olarak yapabilmeleri amacıyla düzenli bir alan oluşturmaktadır.

İSGB’nin en önemli sorumluluğu aynı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen göstermektir.

Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz!

10 − two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla