• 27/10/2022
  • Güncelleme 14/07/2022 19:41
  • İstanbul

Blog

Biyolojik Risklerden Korunma Yolları

Biyolojik Risklerden Korunma Yolları Biyolojik Risklerden Korunma Yollarını, mikroorganizamalar, hücre kültürleri ve insan endoparazitlerden korunma yolları olarak anlamak gerekir. Herhangi…

Psikososyal Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri; işin mahiyeti, iş yükü ve iş temposu, iş programı, işyerindeki ilişkiler ve kariyere göre…

Lojistik Hizmetlerinde İş Güvenliği Çalışma Rehberi

Lojistik hizmetlerinde iş güvenliği çalışma rehberi ile istifleme, depolama, taşıma süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları geçerlidir. Lojistik Hizmetlerinde iş…

Tekstil Sektöründe İş Güvenliği

Tekstil Sektöründe İş Güvenliği Her sektördeki  gibi tekstil sektörünün de kendine özgü sağlık ve güvenlik riskleri bulunmaktadır. Tekstil Sektöründe İş…

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetiminin ve İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Önemi İşyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü,…

yangın söndürme eğitimi

yangın eğitiminin amacı Yangın söndürme eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde OSGB tarafından uygulanan bir eğitimdir. Yangın…

Yangın Risk Analizi

Her şirketin uygun ve yetkin yangın önleme tedbirleriyle yangınların önlenebilmesi için yangın risk analizi yapılmalıdır. Yangın risk analizi, yangın önleme…

Patlamadan Korunma Dokümanı

6331 sayılı yasa kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.…

İş güvenliği eğitim hizmeti

İş güvenliği eğitimi hizmeti 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş güvenliği eğitimi almasını…

Periyodik muayene hizmeti

Periyodik Muayene Periyodik muayene hizmeti ve kontroller, iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamayacağını tespit eder, işverenler iş sağlığı ve…