• 18/05/2022
  • Güncelleme 21/02/2022 10:50
  • İstanbul

Blog

iş kazası olay yeri incelemesi İş Kazası

iş kazası olay yeri incelemesi nasıl yapılır

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde; iş kazasının tanım olarak; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen […]

Read More
Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi KKD

Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi

Kişisel Koruyucu Donanımları Nasıl Seçilmelidir? hususu üzerine önemle durulması gereken bir konu olmaktadır. Kişisel Koruyucu Donanımları Nasıl Seçmeliyiz? Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) etkin kullanımı için gerçek ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaca uygun kişisel koruyucuların doğru seçimi, kullanıcıların onayının alınması, etkin kullanım için eğitim verilmesi ve denetim gibi bir dizi işlemi gerektiren önemli bir konudur. O nedenle […]

Read More
Elektrik Kaynaklı Riskler Risk Analizi

Elektrik Kaynaklı Riskler

Elektrik Kaynaklı Riskler İşyerlerinde elektrik kaynaklı riskler; yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara sebep olabilmektedir.   Alçak gerilim (AG): Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir. Yüksek gerilim (YG): Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. Tehlikeli gerilim: […]

Read More
iş güvenliği politikası İş Güvenliği

iş güvenliği politikası

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi (RD) ve kontrol tedbirlerine karar verilmesi sürecini İş Güvenliği Politikası’nı kapsar. İş Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır Politika şirketin açık hedefler belirleyip bir önleme kültürü oluşturarak İSG yönetimini iyileştirmeye yönelik taahhüdünü dile getirmelidir. Şirket bundan sonra, aşağıdakiler gibi politika içindeki diğer önemli taahhütler; İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için […]

Read More
iş güvenliğinde gürültü İş Güvenliği

iş güvenliğinde gürültü

iş güvenliğinde gürültü İş Güvenliğinde Gürültüde; akustik, ses bilimidir. Bir kişinin yaşama ortamını şekillendiren temel elementlerden birisi sestir. Gürültü ise sesin özel bir tipidir ve çoğunlukla endüstriyel işlemlerle ilişkilendirilir. Gürültünün temel tehlikelerinden biri çalışma ortamında bulunur. Sesleri ve gürültüleri duyarız ve onların fiziksel doğasını düşünmeksizin sezgisel olarak adlandırırız. iş güvenliğinde gürültü tanımı Ses Ses, hava […]

Read More
iş güvenliğinde koruyucu hekimlik İş Sağlığı

en ucuzu koruyucu hekimliktir

Koruyucu Hekimlik En ucuzu Koruyucu Hekimliktir! Çalışanı korumak, tazmin ve tedavi etmekten daha ucuz ve daha insancıldır! Koruyucu Hekimlikte Meslek Hastalıkları Meslek hastalıkları; “Zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin net olarak ortaya konabildiği hastalıklar grubu” anlaşılmalıdır. Meslek hastalıklarını toplumda görülen diğer benzerlerinden ayırt etmek zordur. Bunun […]

Read More
İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları İş Güvenliği

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları İşyerlerinde veya işletmelerde  iş kazalarını ve/veya meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarından faydalanarak, iş ortamında sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturabilir.  Bu şekilde maddi ve manevi kayıpları engelleyerek verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları; çalışanların yaşamını tehlikeye sokan, sağlığını tehdit […]

Read More
istifleme uygulama rehberi İş Güvenliği

istifleme uygulama rehberi

Güvenli istifleme uygulama rehberi İşyerlerinde malzemelerin taşınması, depolanması, paletlenmiş tuğla veya varillerin, fıçıların ve kereste gibi diğer malzemelerin istiflenmesi gibi çeşitli işlemleri Güvenli İstifleme Uygulama Rehberi içerir. Üretimin ve ticaretin hızla geliştiği günümüz dünyasında, ürünlerin taşınması, istiflenmesi ve depolanması büyük önem kazanmaktadır. Hemen hemen her iş kolunda ihtiyaç duyulan açık veya kapalı depo alanlarının tasarımları, ürünlerin […]

Read More
Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği İş Güvenliği

Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği

Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği Elektrikle yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliğini sağlamak amacıyla, 5 adımın sağlanması 10gerekmekte olup, hem yüksek gerilim için geçerli olduğu gibi, aynı zamanda elektrik ile ilgili tüm çalışmalarda da geçerlidir. Elektrikle Yapılan Çalışmalarda 5 Altın Kural Gerilimin kesilmesi Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi Çalışılacak yerde gerilim olmadığının kontrolü Kısa devre etme ve topraklama Korunma […]

Read More
iş teftişinde kontrol edilecek hususlar İş Güvenliği

iş teftişinde kontrol edilecek hususlar

iş teftişinde kontrol edilecek hususlar Firma ve işletme bazında yapılan denetimlerde ilk etapta işyerlerinin iş güvenliğinde eksikliklerinin olup olmadığı tespiti sonrasında, giderilmesi için işletme yetkililerine süre veriliyor. Verilen sürede giderilmesi istenen eksiklikler tamamlanmamışsa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na muhalefet etmek suçu kapsamında ÖNEMLİ MİKTARLARDA para cezaları kesiliyor.   İş Teftişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi […]

Read More