OSGB-admin

administrator

  İşyeri iç yönerge hazırlama hizmeti

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereğince, işyeri iç yönerge hazırlama hizmeti hazırlanması gerekmektedir. 18 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan…

  Tehlikeli madde danışmanlığı hizmeti

  Tehlikeli Madde Danışmanlığı Tehlikeli madde: yanıcı, patlayıcı, kendiliğinden yanabilen, oksitleyici, insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan tüm maddelerdir. Tehlikeli madde…

  Periyodik sağlık tarama hizmeti

  Periyodik sağlık tarama hizmeti, iş yerlerinde, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını kapsayan yasal bir yükümlülüktür. Periyodik sağlık tarama hizmeti 6331 sayılı…

  Diğer sağlık personeli hizmeti

  Diğer Sağlık Personeli hizmeti (işyeri hemşiresi) bir işyerinde çalışan personellerin sağlık standartlarının yükseltilmesi noktasında kritik role sahiptir. Diğer Sağlık Personeli…

  İşyerlerinde Ergonomi

  işyerlerinde Ergonomi Ergonomi, bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği alandır. Çevre koşulları ise, iş sistemini etkileyen ve bazı durumlarda da…

  isg kurulu çalışma rehberi

  isg kurulu çalışma rehberi (İş Sağlığı ve Güvenliği) isg Kurulu Çalışma Rehberi, İş sağlığı ve güvenliği kurullarına ilişkin düzenleme, 6331…

  isg işaretleri

  isg işaretleri İş Güvenliği İşaretleri, 3 ana başlık altında incelenebilir; Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Bunların haricinde bir…

  Acil durum planı

  Acil Durum Planı Acil Durum Planı, insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümün geçirdiği işyerleri için hayati…

  Risk Analizi

  İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla, risk analizi ve risk değerlendirmesi hizmeti sağlanması işyerlerinde zorunluluktur. Risk analizi ve…

  işyeri hekimi

  işyeri hekimi İşyeri hekimliği hizmeti sağlamak 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince yasal bir zorunluluktur. işyeri hekimi…