OSGB-admin

administrator

  Psikososyal Risk Etmenleri

  Psikososyal Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri; işin mahiyeti, iş yükü ve iş temposu, iş programı, işyerindeki ilişkiler ve kariyere göre…

  Lojistik Hizmetlerinde İş Güvenliği Çalışma Rehberi

  Lojistik hizmetlerinde iş güvenliği çalışma rehberi ile istifleme, depolama, taşıma süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları geçerlidir. Lojistik Hizmetlerinde iş…

  Tekstil Sektöründe İş Güvenliği

  Tekstil Sektöründe İş Güvenliği Her sektördeki  gibi tekstil sektörünün de kendine özgü sağlık ve güvenlik riskleri bulunmaktadır. Tekstil Sektöründe İş…

  Çalışma Ortamı Gözetimi

  Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetiminin ve İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Önemi İşyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü,…

  yangın söndürme eğitimi

  yangın eğitiminin amacı Yangın söndürme eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde OSGB tarafından uygulanan bir eğitimdir. Yangın…

  Yangın Risk Analizi

  Her şirketin uygun ve yetkin yangın önleme tedbirleriyle yangınların önlenebilmesi için yangın risk analizi yapılmalıdır. Yangın risk analizi, yangın önleme…

  Patlamadan Korunma Dokümanı

  6331 sayılı yasa kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.…

  İş güvenliği eğitim hizmeti

  İş güvenliği eğitimi hizmeti 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş güvenliği eğitimi almasını…

  Periyodik muayene hizmeti

  Periyodik Muayene Periyodik muayene hizmeti ve kontroller, iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamayacağını tespit eder, işverenler iş sağlığı ve…

  işyeri ortam ölçümleri hizmeti

  işyeri ortam ölçümleri işyeri ortam ölçümleri hizmeti, çalışma ortamında işçilerin sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlar. işyeri ortam ölçümleri…